Ensam är inte alltid stark

I vissa fall och avseenden så klarar man sig själv. Vi har på den här sidan länge lagt ett gott ord för att prova saker, testa att förändra och för att våga tänka lite annorlunda och utanför den berömda boxen. detta gäller alltifrån hur man kan piffa upp möbler, hur man kan förändra olika maträtter och hur man kan tillverka egna hudvårdsprodukter.

Det är roligt, stimulerande och ger samtidigt - i många fall - ett bättre resultat än den köpta varan. Dock så finns det områden där man aldrig ska agera ensam och där man så snabbt som möjligt ska söka efter professionell hjälp - tillfällen där livet står på spel; livet som vi känner till det.

Vi ska titta närmare på ett sådant ögonblick och läge, en period där livet kan ta en vändning som man inte räknat med och där konsekvenserna kan bli livslånga. En skilsmässa och en efterföljande vårdnadstvist.

Anlita ett juridiskt ombud vid en vårdnadstvist

Att man skiljer sig är idag en relativt vanlig sak. Vi lever inte längre under den tidsanda som fastställde äktenskapet som heligt och där en skilsmässa ansågs som extremt fult. Vi är ett öppet, liberalt samhälle där man inser att kärleken kan komma och att den kan gå, att den kan ta slut eller uppstå på något annat håll.

Det är således inte mer än, rent teoretiskt, att man inser att äktenskapet inte håller, att man fyller i skilsmässopapper, gör upp om det ekonomiska och flyttar isär. Men, det finns försvårande omständigheter också som gör en skilsmässa svårare att genomföra. Det ekonomiska, naturligtvis - man har rätt till hälften av de gemensamma tillgångarna och det kan skapa stora problem vid en skilsmässa.

Än värre är dock den konflikt vi ska titta närmare på; en konflikt som handlar om det käraste man har: sina barn. Skiljer man sig som äkta makar så utgår alltid gemensam vårdnad om barnen. Detta anses som bäst från statens sida. Om man som förälder av någon anledning inte anser att den andre föräldern är en lämplig vårdnadshavare så lämnar man in en stämningsansökan till Tingsrätten. Motsätter sig den andre föräldern denna - ja, då har det första steget mot en vårdnadstvist också tagits.

Rätt ombud - professionalism och stöd i ett

Få saker påverkar så mycket som en vårdnadstvist. Processen blir ofta lång och det kan handla om en känslomässig berg-och-dal-bana. Rätt juridiskt stöd ger bättre möjligheter att vinna målet och det ger en axel att luta sig mot då det blåser som värst

Här bör man kontakta ett ombud inom familjerätt och med vårdnadstvist som specialitet - oavsett vilket läger man tillhör. Detta då en vårdnadstvist är en av de värsta processerna som man kan gå igenom. Dels så tar en sådan tid (och måste göra så; här kan inga lättvindiga beslut fattas - fullständiga utredningar krävs) och dels så finns det väldigt mycket känslor inblandat.

Ombudet man anlitar ger dels sin egen professionalism (utreder, letar bevis, lägger fram dessa och medverkar vid samtal och så vidare) och därmed också en bättre möjlighet att vinna målet.

Dels så handlar juristens närvaro även om stöd. Det finns få lägen i livet som kräver en axel att luta sig mot så mycket som en vårdnadstvist - oavsett om man själv sökt ensam vårdnad eller om det handlar om att man blivit stämd av sin forna livskamrat och vill visa att man är en lämplig vårdnadshavare. Rätt ombud - på ett tidigt stadie - är ett måste.

13 Feb 2018