HLR Utbildning Stockholm - så fungerar det

Har du kunskap som kan rädda liv? Frågan är relevant sett till att det sker väldigt många dagliga olyckor i Sverige och sett till att många idag inte vet hur man exempelvis utför en hjärt- och lungräddning, hur man placerar en person i ett stabilt sidoläge eller hur exempelvis en hjärtstartare fungerar. Det är exakt dessa kunskaper som kan leda till att man räddar ett liv när olyckan väl är framme - och det är exakt därför som en HLR Utbildning i Stockholm är en bra sak att anmäla sitt företag till. Har du 10 stycken anställda så har du, efter en HLR Utbildning Stockholm, potentiellt 10 stycken personer som kan rädda ett liv. Det gör skillnad.

Kunskapen om HLR har i Sverige varit ganska eftersatt under senare år. Få vet hur man ska agera om en person drabbas av ett plötsligt hjärtstopp eller om man befinner sig i närheten av en drunkningsolycka. Förr så fanns det en högre nivå av utbildning i dessa frågor. Skolor lät sina elever lära sig, företag bokade ofta in kurser i livräddning och exempelvis värnplikten gav en stor det av befolkningen tydliga kunskaper om hur en hjärt- och lungräddning ska utföras, vad man ska tänka på och när den ska ske. Idag finns inte alls samma skyddsnät och där man ser att många privatpersoner de facto helt saknar kunskap.

Ser man till det faktum att det årligen sker ungefär 10.000 fall av plötsligt hjärtstopp i Sverige så finns det all anledning att ändra på detta och bryta den onda cirkeln. Ju fler som kan HLR - desto fler liv kan också räddas. Idag får man själv ta ansvar och lyckligtvis ser man att många företag är beredda att göra just detta. Man bokar in en HLR Utbildning i Stockholm, man avsätter en halvdag för denna och man får utbildare som besöker de egna lokalerna för att gå igenom grunderna rent teoretiskt och där man - på dockor - sedan får prova HLR rent praktiskt. Det är någonting som rekommenderas. Det ger kunskap för livet och kunskap som kan rädda livet på en annan människa.

HLR syresätter muskler och organ i kroppen

Hjärt- och lungräddning innebär att man genom bröstkompressioner - 30 stycken där bröstkorgen ska tryckas ned fem centimeter - och inblåsningar - två stycken a´en sekund - utför en livräddande insats till dess att ambulans anländer till platsen. Det som sker är att du genom dina bröstkompressioner imiterar ett hjärta och där du genom inblåsningarna imiterar lungorna: du syresätter genom detta alla organ och muskler i kroppen. Det handlar inte om någon adrenalinspruta: det handlar istället om att varje sekund kommer att räknas och göra skillnad i liv eller död.

Ett läge kan se hopplöst ut och det kan kännas meningslöst att fortsätta - men det som kan visa sig är att just dina tryck på bröstet och just dina inblåsningar är de som sedan visar sig vara skillnaden kring huruvida en person överlever eller inte. Ge aldrig upp!

Kunskaperna om HLR är viktiga att hela tiden uppdatera. Tiden är en fiende som kan göra att man glömmer bort viktiga detaljer. Därför är en rekommendation att man direkt bokar in en tid för en ny kurs och utbildning. Man kan göra detta till en årlig företeelse och se till att de utbildare man anlitat återkommer på ett givet datum varje år. Utöver livsviktig kunskap så har en HLR Utbildning i Stockholm även visat sig vara någonting som svetsar samman ett företag. Det blir ett roligt avbrott i jobblunken.

Här kan du anmäla dig till en HLR-utbildning i Stockholm: hlrutbildning-stockholm.se

20 Feb 2022