Kvinnor kör bättre än män

Fördomarna kring bilkörning är många. Sker en olycka så är det nästan alltid en gubbe med keps som suttit bakom ratten. Är det stopp i trafiken så handlar det om en äldre dam (läs gärna ett annat, starkare och fulare ord) som orsakat detta och om det skett en krock så är det säkerligen en yngre tjej som fått panik. Ni märker va? Dessa fördomar utesluter en ganska stor grupp av personer och där yngre killar och män i medelåldern aldrig blir anklagade för att ligga bakom någon typ av olycka.

Stämmer då denna bild överens med verkligheten - är män bättre bilförare än kvinnor och är man som allra bäst bakom ratten om man är av manlig kön och i en äldre någonstans mellan 30-50 år? Nej. Faktum är att det är en direkt felaktig bild och att den inte alls stämmer särskilt väl. Nyligen genomfördes en undersökning i Norge - en studie av 1500 personer - där man slog fast att den bästa bilföraren var en kvinna i medelåldern. Tvärtemot den uppfattning som gemene man har. Studien visade tydligt på att en kvinna inte distraheras lika lätt och därigenom också är säkrare bakom ratten.

Män däremot - de påvisade en högre stress och en större benägenhet att tappa koncentrationen som en följd av yttre omständigheter. Fel låt på radion, ett byte av radiokanal eller en intressant reklamannons vid sidan av vägen - samtliga anledningar till varför män tappar fokus och krockar.

De personer utrustade med gott minne minns kanske Anna Nicole Smith och de affischer som prydde Stockholm i början av 90-talet? Det var inte direkt kvinnor som krockade sina bilar i samband med den reklamkampanjen, så mycket kan vi åtminstone enas om.

En trafikskola lär ut om riskerna i Stockholm

De största syndarna och de som löper störst risk i att råka ut för olyckor i trafiken är yngre män. Utan tvekan. Här är nämligen en bristande impulskontroll och testosteron en stor orsak - en direkt livsfarlig sådan - och där många olyckor skulle kunna undvikas. Även grupptryck spelar in och likaså alkohol och andra droger. Kvinnor och yngre tjejer är betydligt bättre på att bedöma risker och situationer. Frågar du en trafiklärare på valfri trafikskola i Stockholm om vilken grupp som är bäst lämpad att köra bil och mest mottaglig under den obligatoriska riskettan så är tjejer betydligt bättre rustade att ta till sig all information.

Det bör man som förälder ta i beaktning då den informationen är synnerligen intressant. Vet du med dig att din son har sämre förmåga att hantera stress och styrs av impulser så måste du också trycka på vikten av rätt inlärning. I det fallet så är det sällan du som förälder som bör lära ut dina kunskaper - där bör utbildningen vara professionell och i regi av en trafikskola i Stockholm. Det gör skillnad, tro ingenting annat.

Bör en trafikskola vara obligatorisk?

Jämför man elever som gått i en trafikskola med personer som tagit sitt körkort privat så finns en tydlig skillnad. Den handlar inte om att köra bilen framåt, att backa runt hörn eller om att fickparkera; den stora skillnaden ligger i att bedöma risker och agera utifrån olika situationer - situationer som man fått uppleva praktiskt under utbildningen hos en trafikskola och som ger ett övertag. Övning ger färdighet och då det kommer till att köra bil så kan den frågan faktiskt handla om liv eller död.

Dina kunskaper - som förälder - är säkerligen goda; med de har också bleknat i takt med åren och där du skaffat dig dåliga vanor baserat på egna erfarenheter. Lär du ut dessa till ditt barn - särskilt då en yngre man - så kan det skapa väldigt farliga situationer. En trafikskola borde, enligt oss, vara obligatorisk i samband med att man ska ta körkort - åtminstone några lektioner.

På https://globenstrafikskola.se/ kan du läsa mer om de olika utbildningar som finns tillgängliga på en trafikskol.

4 Aug 2019