Risker med fettsugning

Oavsett om du gör en fettsugning för viktminskning eller som en del i till exempel ett rumplyft, finns det alltid vissa risker förenade med ingreppet, precis som med all kirurgi. För dig som ska göra en fettsugning är det bra att känna till att dessa risker är små. Dock finns det faktorer som öka eller minska risken för komplikationer – och dessa kan vara bra att känna till. En viktig faktor är alltid, oavsett ingreppet, hur duktig kirurgen är. Det här gör att många söker sig till större städer som Stockholm eller Göteborg, där utbudet är större.

Metod en viktig faktor

Det finns idag främst fyra olika metoder som används för fettsugning. Dessa är:

  • Laserfettsugning. Det finns några potentiella risker med laserfettsugning kan vara brännmärken på huden eller större brännskador. Dessa är dock ovanliga. Blir farligare vid större fettsugningar.

 

  • Radiofrekvensfettsugning. Detta är en relativt ny metod och är säkrare än till exempel den traditionella. En risk är om värmebehandling sker utan att smält fettvävnad sugs bort. Förlängt läkningsförlopp med förhårdnar och svullnader är i så fall att vänta.

 

  • Vattenassisterad fettsugning. Vattenassisterad fettsugning är relativt riskfritt, även om det givetvis aldrig finns noll chans att komplikationer uppstår.
  • Traditionell fettsugning. Exempel på komplikationer, som dock är ovanliga, är proppbildning, vätskebrist, vätskeansamling och brännskador.

Den metod som anses vara mest riskfylld är den traditionella. Olika metoder kan dock lämpa sig bra för olika syften. När man till exempel gör ett rumplyft är det vanligt att man använder sig av vattenassisterad fettsugning, eftersom man med denna metod ger fettcellerna bäst förutsättningar att överleva inför en stundande transplantation. Läs mer om fettsugning här: fettsugningstockholm.com.

Val av klinik och kirurg

Det är ingen hemlighet att kirurgen och dennes skicklighet är avgörande för hur väl olika typer av ingrepp går. Det är också avgörande för hur stor risken för komplikationer, både under och efter ingreppet, är. Går du till en erfaren specialist i till exempel Stockholm, kan du i många fall räkna med att riskerna är lägre än om du går till en mindre erfaren kirurg. Många patienter tenderar att söka sig till större städer som just Stockholm, eftersom det är här det största urvalet finns. Förutom Stockholm är Göteborg en stad med många olika kliniker att välja mellan.

Fettsugningens storlek

Storleken på fettsugningen är en viktig faktor i hur riskfylld den kan bedömas vara. Beroende på vilken metod som används, kan stora fettsugningar bli särskilt farliga. Till exempel lämpar sig inte laserfettsugningar bra för större ingrepp. Detta främst eftersom stora laserdoser innebär väldigt mycket värme, vilket innebär att stora mängder fett riskerar att skadas. Det här måste sugas bort, vilket innebär att ett större hål görs i patienten, vilket medför en ökad risk för infektioner. Hög värme innebär även risk för brännskador i vävnad och på hud.

9 Feb 2018