Vanligaste plastikoperationerna i Stockholm

Plastikkirurgi kan ske både av kosmetiska och medicinska skäl. Är det exempelvis en bröstoperation som sker för att förstora brösten handlar det främst om kosmetiskt skäl. De med för stora bröst kan däremot få operationen klassad som medicinskt och har därmed möjligheten att få en viss ersättning från landstiget.

En växande trend

När ett stort internationellt möte för plastkirurger genomfördes i Stockholm för några år sedan gjorde Sveriges Radio ett längre reportage om just estetisk plastkirurgi. Då genomfördes ca 25.000 operationer varje år och branschen beräknades växa med hela 15 procent kommande år. Då som nu var bröstoperation för större bröst det vanligaste ingreppet. En orsak till att branschen växer så kraftigt kan vara att acceptansen ökat i samhället. Viljan att genomföra bröstoperation ökar när människor runt omkring visar att det är acceptabelt – något det inte var i samma utsträckning för 10-15 år sedan. Läs mer om bröstförstoring i Stockholm på: bröstforstoringstockholm.se.

Utvecklingen går fort

Samtidigt påpekade vissa, i intervjun till SR, att utvecklingen kanske går lite väl fort. Tillväxten är stor, nya företag får chans att ta marknadsandelar medan Socialstyrelsen inte hinner anpassa lagar och regler efter gällande marknad. En kirurg påpekade exempelvis att det då var lättare att öppna en plastkirurgiklinik än att starta en kiosk. Antalet kliniker i Stockholm har också ökat kraftigt över tid.

Det som främst ökar gällande operationer är de kosmetiska plastikoperationerna. Enligt Wikipedia är de tre vanligaste ingreppen dessa:

Bröstoperation för större bröst 

Detta sker till största del utifrån kosmetiska skäl och har som mål att öka volymen på brösten. Efter exempelvis en bröstcanceroperation kan däremot förstoring ske vilket då kan klassas som medicinska skäl.

Det sker oftast genom att implantat opereras in i bröstet. Detta implantat innehåller exempelvis silikongel eller koksaltslösning.

Bukplastik för mindre mage

Bukplastik är ett samlingsnamn för ingrepp som har som mål att ta bort överskottshud på buken. Det kan exempelvis uppstå efter graviditet eller snabb viktnedgång.

Läppförstoring 

Läppförstoring sker nästan uteslutande av kosmetiska skäl. Läpparna blir därmed större alternativt fylligare. Det sker främst på två olika sätt. Antingen kan eget kroppsfett injiceras i läpparna efter att en mindre fettsugning skett eller så kan injicering ske med Rystylane. Generellt finns alltså en trend att skönhetsoperationer ökar i antal i Stockholm. Det ingrepp som länge legat högst upp på listan är bröstoperationer med syfte att öka bröstens storlek. Än så länge dominerar även kvinnor med över 80% av alla ingrepp. Däremot ökar även antalet män som gör skönhetsoperationer.

1 Feb 2018