Vårdnadstvist - går en sådan att undvika?

Varför äger en vårdnadstvist rum - och går en sådan att undvika? I Sverige så har ökningen av vårdnadstvister varit markant - och oroande. Mellan 2006-2015 så såg man en ökning av närmare 50%. Vad beror detta på egentligen?

Att en vårdnadstvist äger rum kan vara oundvikligt. Det är viktigt att poängtera att vissa skäl är extremt nödvändiga att söka ensam vårdnad för och ta rättslig hjälp för att få det. Om en förälder är våldsam, hotfull, missbrukar narkotika, misstänks för sexuella övergrepp, är kriminell eller lider av någon allvarlig psykisk sjukdom där barnen kan skadas så måste vårdnadsfrågan prövas i domstol. Samma sak om det finns risk i att barnen kidnappas och förs till ett annat land. Det finns väldigt giltiga skäl till varför en förälder inleder en vårdnadstvist.

Men, det finns även mer diskutabla sådana. Samarbetssvårigheter är ett skäl som kan anges för att en förälder ska driva konflikt gentemot den andre i syfte att få ensam vårdnad. Begreppet är godtyckligt och bedömningen sker unikt från fall till fall.

När visar man egentligen upp samarbetsproblem? Är det när man någon enstaka gång är sen att lämna eller hämta barnen? Är det när man missar att svara i telefonen eller på ett sms - eller handlar det om att man ständigt obstruerar besök, baktalar den andra vårdnadshavaren och beter sig allmänt jävligt? De senare skälen är utan tvekan något som kan anses som samarbetsproblem, de förra är det inte. Trots detta så kan en vårdnadstvist inledas av dessa skäl och det är något som både tar tid, kraft och som tenderar att skada barnen.

Varför en vårdnadstvist?

Många drivs egentligen av andra skäl. Samarbetsproblem får vara ett alibi för att man egentligen blivit sårad och sviken. De flesta vårdnadstvister sker i nära anslutning till en skilsmässa. Man har redan då ofta svårt att samtala och komma överens med sin forna partner. Finns dessutom ingredienser som otrohet, lögner och nya relationer inblandade så finns det också ytterligare bensin att kasta på elden. Där kan en vårdnadstvist ske i syfte att hämnas, vilket naturligtvis är förkastligt och omoget. Där och då visar man i själva verket att det kanske är så att man själv saknar mandat för att vara vårdnadshavare?

Det går att lösa upp knutar utan rättslig prövning. Varje kommun i Sverige är, enligt lag, skyldiga att erbjuda vårdnadshavare i en vårdnadstvist hjälp genom samarbetssamtal. Sådana kan vara hur många som helst, de är gratis och de leds av sakkunniga personer från Socialtjänsten och familjerätten. Vid samarbetssamtal hittas ofta konstruktiva lösningar som leder till en bättre kommunikation mellan föräldrarna. Det gör att gemensam vårdnad kan fortsätta vara lösningen även i framtiden.

29 Jul 2021